2023 මැයි 07 වන ඉරිදා

දූෂණ විරෝධී පනතට එරෙහිව අල්ලස් නිලධාරීන් නඩුමඟට

 2023 මැයි 07 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 32

I අධිකරණ වාර්තාකරු

ආණ්ඩුව විසින් මැතිසබයට ඉදිරිපත් කර ඇති දූෂණ විරෝධී පනතේ ඇතැම් වගන්ති සම්බන්ධව පෞද්ගලික නඩු කිහිපයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පැවරීමට අල්ලස් දූෂණ කොමිසමේ නිලධරයන් පිරිසක් සැරසෙන බව දේශයට වාර්තා වෙයි.

නව පනතේ විධිවිධාන අනුව නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම, විනය පියවර ගැනීම සහ සේවය අවසන් කිරීම වැනි කටයුතු සම්බන්ධව බලතල අල්ලස් දූෂණ කොමිසමට පවරා තිබේ. මෙතෙක් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම විසින් සිදු කළ මෙම කාර්යයන් අල්ලස් දූෂණ කොමිසමේ බලධරයන්ට පැවරීමෙන් තමන්ගේ ස්වාධීනත්වයට බලපෑමක් එල්ල විය හැකි බව මේ විධිවිධානය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වන අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීහු පවසති.

එසේම නව පනත මගින් බලතල පවරා ඇති ඇතැම් කාරණාවල අර්ථකථන අපැහැදිලි වීම සම්බන්ධයෙන්ද අල්ලස් කොමිසමේ බලධරයන් අතෘප්තියට පත්ව සිටින බව දැනගන්නට තිබේ.

එලෙස අපැහැදිලි අර්ථකථන සහිත කරුණු නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලීම ඇතුළු ඉල්ලීම් ගණනාවක් පදනම් කරගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙහි නව පනත ගැන නඩු පැවරෙනු ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.