2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා

රුපියල් ලක්ෂ 16ක මාසික වැටුපක් ගන්න ආණ්ඩුවේ ලොක්කෙක්!

 2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03 366

 මේ වසරේ පඩි වැඩිවීම ලක්ෂ 07 යි 

 දේශපාලන වාර්තාකරු I

රජයේ ප්‍රධාන පෙළේ අමාත්‍යංශයක ලේකම්වරයකු පසුගිය ජනවාරි මස සිට රුපියල් හත්ලක්ෂ දොළොස් දහසක (රු. 7,12,000) වැටුප් වර්ධකයක් ලබාගෙන ඇතැයි දේශයට වාර්තා වෙයි. ඒ අනුව ඊට පෙර ඔහු ලැබූ මාසික වැටුප වූ රුපියල් නවලක්ෂ හැත්තෑ හතර දහස (රු. 9,74,000) මේ වන විට මසකට රුපියල් දහසය ලක්ෂ අසූහත් දහසක් (රු. 16,87,000) දක්වා ඉහළ නංවාගෙන තිබීම පුදුම සහගත බව එම අමාත්‍යංශයට අදාළ වෘත්තිය සමිති කිහිපයක නායකයෝ සඳහන් කළහ.

 

(එම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා අදාළ අමාත්‍යංශයේ සේවය කරන්නේ ද්විතියික පදනමින් බවද ඔවුහු වැඩිදුරටත් පැවසූහ.

 2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:01
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03