2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා

සීෆුඩ්වලට ආසනම් මෙන්න නියම තැනක් II Cielo

 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 33

II Cielo ජනප්‍රිය ඉතාලියානු අවන්හලේ විශේෂ Valentine menu එක ගැනයි මේ. පෙබරවාරි 14-16 අතරතුර එක් අයෙකුට Rs.3000 වගේ මුදලකට මේ විශේෂ ආහාරය ලබාගන්න පුළුවන් වුණා.

Crumb Fried Crispy prawn and Vegetable salad with Balsamic dressing කියන්නේ balsamic විනාකිරි යහමින් අඩංගු වුණු ශ්‍රී ලාංකික අපිට නම් නුපුරුදු රසයකින් යුතු ආහරයක්. Focaccia with herbs olive vineger dip නම් හරිම රසවත්. මේ මෙනුව අන්තර්ගත විශේෂම රසවත්ම ආහාරය ලෙස තමයි IL CIELO seafood lovers pizza. ඒ වගේම herb “mushroom lamb roulade with pepper sauce රසවත් ආහාරයක්. අතුරුපස ලෙස පිළිගැන්නුවෙ නම් Victoria Love cheesecake and fruit platter.

කොහොම වුණත් සමස්තයක් විදිහට හොඳ ආහාර වේලක්. කාර්යමණ්ඩලයේ සේවාව, parking facilities ආදියත් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් Hunupitiya lake Rd එකේ තියන II වෙත ගොඩවදින්න ඔබත් අමතක කරන්න එපා.

සටහන සේයා රූ : Life.lk ඇසුරින්