2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා

HIT TIPS

 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 33

රොමාන්තිකයා ගී සැඳෑව

චාමින්ද රත්නසූරිය ලියූ ගී වෙනස් විදිහට අහන්න කැමති හැමෝටම පෙබරවාරි 29 පස්වරු 7.00ට මහරගම තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේදී රොමාන්තිකයා හමුවෙන්න පුළුවන්. ජනකාන්ත ගායන ශිල්පීන් රැසක් එක්ක ප්‍රේමාන්විතව ගලායන රාත්‍රියක කොටස්කරුවෙක් වෙන්න ඔන්න ඔබටත් අවස්ථාව තියනවා.

Hotdog තරගය 2020

හොට්ඩෝග්වලට කැමති කාටත් මගහරින්න බැරි අවස්ථාවක් මේ. හොට්ඩෝග් කෑමේ තරග, ප්‍රදර්ශන එක්ක මේ වැඩේට සංගීත එහෙමත් එකතු වෙනවා. පෙබරවාරි 15 ​​වැනි දින ග්‍රීන් පාත් පැත්තට පෙ.ව. 10:00  වෙද්දි ගියා නම් මේ අපූරු අත්දැකීම විඳගන්න පුළුවන්.  Rotaract Club of IIT තමයි වැඩේ සංවිධානය කරන්නේ.