2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා

HIT TIPS

 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 46

ගෙදර යං Gypsies Live In Concert

මීගමුව Ave Mariya Auditorium එකේ තමයි මේ වැඩේ සංවිධානය වෙන්නේ. Gypsies සංගීත රිද්මයට කැමති නම් පෙබරවාරි 9 වැනිදා හවස ඒ පැත්තට ගොඩවෙන්න. සංගීත ලෝකේ වෙනස්ම හැඩයකට හැඩවෙන Gypsies එක්ක අපූරු රාත්‍රියක් ගත කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා.

හැරී පොටර් රාත්‍රිය 03 දා

හැරී පොටර් රසිකයන් වෙනුවෙන් පෙබරවාරි 3 වැනි දින සංවිධානය වෙන  වැඩක් තමා මේ. ඉතින් හැරී පොටර් රසික රාත්‍රිය අත්විඳින්න කැමති නම් Colombo City Center එකේ Playtrix Sports Bar and Cafe එක පැත්තට හවස 6ට විතර එන්න. හැරී පොටර් ප්‍රශ්නාවලිය වගේම චිත්‍රපට තිරගත කිරීම වගේ ගොඩක් දේවල් තියනවා එදාට.