2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා

TGI Friday අවන්හලේ පුදුම හිතෙන රස කෑම

 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 70

One Galle Faceවල තවත් කතාවක් මේ. TGI Friday තමයි මේ අවන්හල. ඔවුන්ගෙ පුදුම හිතෙන ආහාර රස බලන්න අපිත් ගියා. පැරණි සංගීත තරුවල සිතුවමින් සැරසුණ බිත්ති දිගේ ඉදිරියට ගිය අපි මුලින්ම තෝරගත්තේ Strawberry lemonade එකක්. මේ නැවුම් බීම එක මගේ ප්‍රියතම එක වූ බව නම් කිව යුතුයි. අන්නාසි කැබලි රසට හැපෙන Pineapple sunshine එකත් හරිම රසවත්.

මම මුලින්ම රස බලපු ආහාර වුණේ Cheese වලට කැමති ඕනෑම කෙනෙක්ව පුදුම කරවන්න පුළුවන් රසයක් සහිත Fried Mozzarella සහ peace 12කින් යුතු ටිකක් ලොකු කෑමක් වුණු Chimichurri wings. මගේ ප්‍රධාන ආහාරය වුණේ පුදුම හිතෙන තරම් රසවත් Signature Steak, පහසු ආහාරයක් වුණු Bacon crusted ribs සහ දුටු පමණින් කුසගිනි දැනෙන Cheesy bacon cheese burger එකක්. රසම රස කෑම වේලක්. අතුරුපස විදිහට නම් මම තෝරගත්තේ හැමදාමත් වගේ Brownie and ice cream. 

හිතවත් කාර්යමණ්ඩලය වගේම ටිකක් මිල ඉහළ වුණත් මිලට සාධාරණයක් ඉටුවෙන උසස් තත්ත්වයේ ආහාර නිසාම තවත් වරක් TGI Friday වෙත එන්න හිතෙවී ඔබටත්.