2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා

HIT TIPS

 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 42

කුවේණි - ගැටඹේ

මහනුවර අයට විඳගන්න ලැබෙන නිර්මාණාත්මක සංගීත අත්දැකීමක් තමයි “කුවේණි” කියන්නේ. වැඩේ සංවිධානය වෙන්නේ දෙසැම්බර් 21 හවස ගැටඹ ක්‍රීඩාංගනයේ. මේක චරිත අට්ටාලගේ කරපු අපූරැ නිර්මාණයක්. සංගීතමය වෙනසකට කැමති කාටත් මේක හොඳ රසක් ලබාදෙයි. 

සංගීතයයි - විනෝදයයි කෑමයි...

Christmas Fiesta 2019 දෙසැම්බර් 21, 22 දිනවල Arcade independences Square පැත්තට ගියොත් Shopping කරලා Food Festival එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. උදේ 11 ඉඳලා රාත්‍රී 11 වෙනකල් මේ සැණකෙළිය පැවැත්වෙනවා. සංගීතය විනෝදය හැමදේම එකම තැනක තියන නිසා උත්සව සමයේ කාටත් මේක අපූරු අවස්ථාවක්.