2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා

මුල්ලියාවලෙයි කිරි ගොවීන්ට කොමර්ෂල් බැංකු වැඩසටහනක්

 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 95

මුලතිව් දිස්ත‍්‍රික්කයේ මුල්ලියාවලෙයි ප‍්‍රදේශයේ කිරි ගොවීන් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා පසුගියදා කොමර්ෂල් බැංකුවේ සංවර්ධන ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහයෝගය ඇතිව මූල්‍ය සාක්ෂරතා සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනක් පැවැත්වීය.

මෙම වැඩසටහන බැංකුවේ මුල්ලියාවලෙයි ශාඛාව විසින් සංවිධානය කළ අතර මේ සඳහා මාමුනෙයි, සිලාවත්තයි, ආලම්පිල් සහ කුමුලමුනෙයි ප‍්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් ගොවීන් සහභාගී වූ අතර මෙම වැඩසටහන කුමුලමුනෙයි ප‍්‍රජා ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයින්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැංවීම සඳහා බැංකුව විසින් සිදුකරන වැඩසටහන් මාලාවක එක් වැඩසටහනක් ලෙස මෙය දැක්විය හැකිය.  

මෙහිදී, මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ ප‍්‍රධාන දේශනය ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උතුරැ කළාපයේ කළමනාකරැ බී. සිවදීපන් මහතා විසින් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහනේ අගය වැඩිකරමින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ කෘෂි සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් ගොවීන්ගේ වෙළඳ කටයුතු වර්ධනය කරගැනීම සඳහා බැංකුව විසින් ලබාදෙන සේවාවන් පිළිබඳව මෙහිදී දැනුවත් කළේය.

මීට අමතරව, කිරි ගොවිතැනේ යහ ක‍්‍රමවේදයන් පිළිබඳව මෙහිදී ගොවි ජනතාව දැනුවත් කරමින් රජයේ පශු ශල්‍ය වෛද්‍ය ටී. නිගේතිනි මහත්මිය විසින් දේශනයක් සිදුකරන ලදි. 

මෙම වැඩසටහන මගින් අරමුණු කර තිබෙන්නේ කිරි ගොවිතැනේ තාක්ෂණික දැනුම සහ ගොවීන්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය වර්ධනය කිරීමයි. මෙම සමස්ත වැඩසටහනම විවෘත සංවාදයක් ලෙස පැවැත්වුණු අතර සහභාගී වූවන්ට තමන්ට තිබෙන ගැටලු විමසමින් ඒවා නිරාකරණය කරගැනීමේ අවස්ථාව මෙහිදී ලැබුණි.

මෙම බැංකු ශාඛාව විසින් මේ ආකාරයේ වැඩසටහන් සංවිධානය කළ පළමු අවස්ථාව මෙය වන අතර බැංකුව විසින් මෙම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබාදෙන සේවාවන් ප‍්‍රචලිත කිරීම සඳහා මෙය මහඟු අවස්ථාවක් වූ බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් පසුගිය වසර හත තුළදී මෙවැනි අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සහ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ ප‍්‍රදේශවල පැවැත්වූ අතර මේ දක්වා මෙම වැඩසටහන් වලින් ව්‍යවසායකයින් 8000 කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රතිලාභ ලබා තිබේ.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුවට අයත් කෘෂිකාර්මික සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යන ඒකක AMFU 16ක් මගින් සහයෝගය ලැබෙන අතර ජනතාවගේ කෘෂි කාර්මික ක‍්‍රියාකාරකම් හෝ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාර දියුණු කිරීමේදී ඒවායේ ප‍්‍රමුඛතාවයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම ඒකක මගින් කොමර්ෂල් බැංකුවට සහයෝගය ලබාදෙයි. මීට අමතරව, කෘෂි කාර්මික ණය සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යනයන් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමටත් මෙම ව්‍යවසායකයින්ට විශේෂ සහයෝගයන් ලබාදීමටත් මෙම ඒකක කටයුතු කරනු ඇත.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ කෘෂිකාර්මික සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඒකක රත්නපුරය, නාරම්මල, මහනුවර, අනුරාධපුරය, කිලිනොච්චිය, බණ්ඩාරවෙල, වැල්ලවාය, හිඟුරක්ගොඩ, ගලේවෙල, අච්චුවේලි, වව්නියාව, කාත්තන්කුඩි, තිස්සමහාරාමය, නෙළුව, පොතුවිල් සහ අක්කරෙයිපත්තු යන ප‍්‍රදේශවල පිහිටා ඇත.

 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:04
 2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00