2023 පෙබරවාරි 05 වන ඉරිදා

කතා ප්‍රශ්නයක්

 2023 පෙබරවාරි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 521

සීනුව වෙනස් කරල පාර හොයන මාලිමාවෙන් ආපු කණ්ඩායමට මේ දවස්වල ජනතා ප්‍රසාදය හැම තැනින්ම සැරට ලැබෙනවලු. මේක දැක්ක ගොඩක් අය පහුගිය කාලේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ අදහපු ජනප්‍රිය අයත් දැන් දැන් මාලිමාව ගැන හිතන්න පටන් අරන්ලු.

කොහොම වුණත් දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවලු ඒ ජනප්‍රිය අය ආපුවම දැන් දැන් වේදිකාව එයාලට වෙන් කරන නිසා. ඒ එන ගොඩක් අය ඒ අයගේ පම්පෝරියයි, ඒ අයගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයිලු වැඩිපුර කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමේ ඒ අය නිසා කථිකයෝ ගොඩකට අවස්ථාව අහිමිවෙලත් තියෙනවලු. කලින් ආපු කනට වඩා පස්සේ ආපු අඟවල් නිසා වැඩේ ටිකක් වෙන පැත්තකට යන්න අරන්ලු. ගොඩක් අය කලකිරිලලු. ඒ ගැන එයාලගේ ලොකු තැනටත් දන්වලා. කොහොම වුණත් වැඩි ඈතක යන්න කලින් කථික ලැයිස්තුව නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා ඇතුළේ අය කතාවෙනවලු. සමහර අය දැන් වේදිකාවට ගොඩවෙන්නත් අදිමදි කරනවලු. ගොඩක්ම හිත රිදිලා තියෙන්නේ කාලයක් ඉඳලා දුක් විඳලා දරදිය ඇද්ද පරණ සීනුවේ අයට කියලයි ආරංචිය.

 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00