2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා

තරු පහේ හෝටලේක රහස් කතාවක්

 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 827

අත පාටියෙ ලොකු තැනට උසාවියෙන් වන්දි නියම කළාට පස්සේ ඒ පක්ෂයෙම ඉන්න මන්ත්‍රී ගොල්ලන්ගෙන් සමහරු දේශපාලන කරණම්වලට සූදානම් වෙනවය කියල ආරංචියක් යනව...

මේ ආරංචියට තටු ලැබෙන දර්ශනයක් පසුගියදාක කොළඹ තරුපහේ හෝටලයකදී දැනගන්නට ලැබුණ බව තතු දත් උදවිය කියනව.

මේ හෝටලේ ඊයේ පෙරේදා දවසක අත පාටියෙ මන්ත්‍රීකමක් දරන සබරගමුවෙ "මිත්‍රයෙක්" දුරකතන පාටියෙ ජාතික මට්ටමේ සංවිධායකවරයෙක් එක්ක රහස් කතාවක් පැවැත්තුවලු...

මේ කතාබහට හේතුවුණේ සබරගමුවේ "මිත්‍රයට" අත පාටිය ඇතිවෙලා දුරකතනයට සැට්වෙන්න බවයි වැඩිදුරටත් කියැවෙන්නෙ.

අත පාටියෙ ලොකු ලොක්කො සී සී කඩ යද්දී මෙතෙක් කල් ලොකු තැනත් එක්ක හිටපු "මිත්‍ර" මන්ත්‍රීතුමාටත් පක්ෂයෙ ක්‍රියා පටිපාටිය තිත්ත වුණේ පක්ෂයෙ ලියන මහත්තයෙක්ගෙ කෙරුවාව නිසා කියලත් කියැවෙනව.

 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00