2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා

තටු කපාගන්න එපාලු

 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00 522

ආණ්ඩු හදපු බුලත් කොළ පාටිය පණගන්වන්න පරණ ලොකු තැන ලොකූ උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒ වුණත් එයාලා ආණ්ඩුවේ ඉඳන් වෙනම සන්ධාන පණගන්වන්න යන එක ගැන පක්ෂය ඇතුළේ වෙනම විරෝධයක් තියෙනවලු. ඒ වගේම අත පාටිය රටේ ලොකුම පක්ෂයක් නිසා ඒකේ කට්ටිය සුළු පක්ෂවල ආරාධනා අනුව ඒ ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කිරීමටත් පක්ෂයේ සමහර අය විරුද්ධලු. 

ඒ වුණාට ආණ්ඩුව එක්ක කොක්ක ඇදගන්න ඕන ලොකු මට්ටමේ තුන්දෙනෙක් විතර අත පාටිය ඇතුළේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඝෝෂා කරන්න පටන් අරන් කියලයි ආරංචිය. නමුත් තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨයන් පස්දෙනෙක් විතර ඒ මතයට විරුද්ධව පක්ෂය ඇතුළේ අදහස් දක්වන්නත් පටන් අරන්ලු. ඒ මත දැක්වීමේදී පක්ෂයේ ඉහළ තැන් විවේචනය කරමින් ඔවුන් කියලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ නොකළ යුතු වැඩ කරලා තටු කපාගන්න එපා කියලලු.

ඔය ගැන කතා කරන්න අත පාටියේ ලොකු රැස්වීමක් පහුගිය දවසක දාලා තිබුණා. නමුත් ඇතුළෙන් එන විරෝධය ගැන දැනගත්ත පක්ෂයේ මහ ලොක්කෙක් ඒ විරෝධය වහන්න ඒ රුස්වීමට සුළු සුළු පක්ෂ නායකයෝ තුන්දෙනකුටත් ආරාධනා කළාලු. ඒ නිසා පක්ෂයේ ඇතුළේ ඝෝෂා කරන්න හිටපු අය සද්ද වහගෙන හිටියා කියලයි ආරංචිය.

 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00