2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා

අතින් කාල හරක් බැලිල්ලක්

 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 454

රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැති සයිස් කස්ටියක් මැතිසබා ලොබියෙ කතාවක් දාගෙන හිටිය.එතැන කතා කරපු හැමෝම කියන්න ගත්තෙ දුක් කතා... 

බස්නාහිර පළාතෙ වලිවලට ප්‍රසිද්ධ එක්තරා ඇමැති කෙනෙක් තමන්ගෙ සගයන්ට කිව්ව ''අම්මප මචං දැන් අපි බොන්නෙ ගල් අරක්කු''ය කියල.. ඒ ළඟ හිටපු තවත් රාජ්‍ය මට්ටමේ ලොක්කෙක් එයාට කිව්වෙ ඔය වගේ මැටි මෝල් කතා ප්‍රසිද්ධියෙ කියන්න එපා කියලයි.

ඊළඟට ඌව පළාතෙන් ආව රාජ්‍ය මට්ටමේ ලොක්කෙක් කිව්වා ''මචං මම උදේ වාහනේට තෙල් ගහගත්තෙ ඩ්‍රැයිවර්ගෙන් පන්දාහක ණයක් අරන්''ය කියල... 

ඉතින් මචං මේ ඇමැති කට්ටෙත් අපිට කරන්න වෙලා තියෙන්නෙ අතින් කාල හරක් බලනව වගේ වැඩක්ය කියනකොට ආණ්ඩුවෙ ලොක්කෙක් එතෙන්ට ආව. රාජ්‍ය ඇමැතිලගෙ දුක් කතා නැවතුණා.

 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00