2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා

උත්තරේ පස්සෙ දෙන්නම්

 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00 474

කස්ටියක් කියනව මේ පාර පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකකම රාජපක්ෂ කෙනකුටම දෙන්න ඕනය කිය. ඒත් නිහඬ බහුතරය ඒ කතාවට සතුටු නැතිලු. පසුගියදාක පොහොට්ටුව හැදූ රාජපක්ෂ උන්නැහේ ඡන්ද සටනට එනවය කියල කතාවක් ඇරිය. ඒක දිහා බලල උන්නැහේ සිනාසුනා මිසක් මුකුත් කිව්වේ නැතිලු...

ඊළඟට පොහොට්ටුවෙ ඉන්න කුමාරයගෙන් කස්ටිය ඇහුවලු ඔබතුමා සටනට එන්න කැමතිද කියල. ඒත් උන්නැහේ මේ පාර ඒකට අකමැති බව දන්වලයි කියලයි ආරංචි.

ඒ අතරේ පොහොට්ටු මන්ත්‍රීකමක් කරන ව්‍යාපාරික මහත්තයකුගේ නමකුත් ආව. එයා ඡන්ද සටනට එන්න සූදානම් බව කීමත් එක්ක බයවෙච්ච පොහොට්ටු දෙතුන් දෙනෙක් ඒ ගැන නොයෙක් කතා කියන්න පටන් අරන්ලු.

ඊටපස්සේ පොහොට්ටුවෙ මහානායක තැනගෙන් කස්ටියක් ගිහිල්ල අපේක්ෂකය කවුද කියල අහල. උන්නැහේ මහ හඬින් හිනාවෙලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නෙ ඡන්දෙ ආවට පස්සෙය කියල කිව්වලු....

 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00