2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා

රහස් මෙහෙයුමක්

 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 487

ඡන්දයට ඉතාම රහසිගත මෙහෙයුමක් සිද්ධ කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවලු රටේ ලොකු තැන ළඟ. ඒ දෙන්නා කාලයක් පොහොට්ටුවේ ඉඳලා එකපාර ස්වාධීන වෙච්ච දෙන්නෙක්. හැබැයි දෙන්නම සියනෑවේ. එක්කෙනෙකුට නම් ඇමැති පට්ටමකුත් තියෙනවා. අනෙක් කෙනා උපදෙස් දෙන්න ඉන්නේ.  

ඉතින් මේ දෙන්නා තමයි ඡන්දයට අලුත් අලුත් කණ්ඩායම් හදන්නෙ. හැම පළාත් පාලන ආයතනයකටම මේ දෙන්නා හොයලා බලලා ටීම් එකක් දානවලු. ඒ දාන්නේ අනෙක් ඡන්ද කඩලා, අලුත් අලි- පොහොට්ටු සන්ධානය දිනවන්නලු. තරුණ ඉල්ලුම වැඩි නිසයි, ඉන්න අය එපාවීම නිසයි මේ දෙන්නා දාන්නේ අලුත්ම අලුත් අයලු. ඒ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලට අවශ්‍ය සල්ලි, බලය සියල්ල මෙයාලා දෙන්නා සපුරනවලු. කොහොම වුණත් මේක ඉතාම සැලසුම් සහගත වැඩක්ලු.

 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00