2023 මැයි 14 වන ඉරිදා

ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් මුහුදයටින් විදුලි කේබලයක් : තෙල් නළයක්

 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 43

I දේශපාලන වාර්තාකරු

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිවන ලෙස දෙරට යා කෙරෙන විශේෂ විදුලි කේබලයක් ඉදිකිරීමට ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා බලධරයන් ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවක් ඇතිකරගෙන තිබේ.

යාපනය ආශ්‍රිත මුහුදේ ඉන්දු ලංකා සීමාවන් වෙන්කෙරෙන වැලිපර හරහා මෙම විදුලිය කේබලය ඉදිකිරීමට යෝජිත බව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ආරංචි මාර්ග කියයි.

මේ හැර ත්‍රිමලයේ ස්ථාපිත කර තිබෙන තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය වෙත ඉන්ධන සැපයීම සඳහා ඉන්දියාවේ සිට ත්‍රිමලය දක්වා භූගත ඉන්ධන නළයක්ද ඉදිකිරීමට දෙරට ආණ්ඩු සැලසුම් කර තිබේ. මෙයින් විදුලිය කේබලය ඉදිකිරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 800ක් පමණ වැය වෙතැයි දැනට කර ඇති මූලික ගණනයන්වලදී අනාවරණය වී ඇත.

 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:04
 2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:02
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:04