2023 මැයි 14 වන ඉරිදා

ගංජා වගාව නීතිගත කිරීමේ යෝජනාව කැබිනට්ටුවට

 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:02 135

I දේශපාලන වාර්තාකරු

අපනයනය සහ ඖෂධීය අවශ්‍යතා සඳහා ගංජා වගාව නීතිගත කිරීමට අදාළ විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් කැබිනට්ටුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ සඳහා දැනට කැබිනට්ටුව විසින් නිරීක්ෂණ කැඳවා ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

අනතුරුව නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයා විසින් ඊට අදාළ පනත සකස් කෙරේ. ඊට කැබිනට් අනුමැතිය ලද පසු ඉක්මණින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

ගංජා අපනයනයට සහ ඖෂධයක් ලෙස මහා පරිමාණ මට්ටමින් වගා කිරීම සඳහා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව මගින් සුදුසු අයැදුම්කරුවන් තෝරා වාර්ෂික බලපත්‍ර ලබාදීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මගින් යෝජනා කර ඇත. එම බලපත්‍රලාභීන්ට පමණක් ලැබෙන අවසරය මත ගංජා වගාව ආරම්භ කළ හැකිය.

ගංජා නීතිගත කළ යුතුය යන යෝජනාව කලක පටන් වාද විවාදවලට ලක්විය. පසුගිය කාලයේ මේ ගැන ප්‍රබල හඬක් නැගුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මියයි.