2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා

ලීටරයකින් සත 5ක් පාඩුයි- ජල සම්පාදන රාජ්‍ය ඇමැති

 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:03 85

ගයාන් ගාල්ලගේ I

ජනතාවට පිරිසුදු පානීය ජලය ලබාදීමේදී ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ලීටරයකින් සත පහක පාඩුවක් ලබන බව ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා දේශයට පැවසීය.

දැනට මණ්ඩලය ජනතාව සඳහා වතුර ලීටරයක් ලබා දෙන්නේ සත දෙකකට වුවත් එම පිරිසිදු ජල ලීටරය සෑදීම සඳහා සත හතක මුදලක් වැය කරන බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් මෙම පාඩුව පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය බවත් එහෙත් මේ මොහොතේ ජල බිල වැඩි කිරීම සඳහා තවම තීරණය කර නොමැති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:04
 2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:02