2022 නොවැම්බර් 06 වන ඉරිදා

වැඩේ අල කරලා

 2022 නොවැම්බර් 06 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00 506

මාලිමාව සහ පෙරට්ටන් අතර සීතල යුද්ධයක් ඇතිවෙලාලු. දෙගොල්ලො දීග කන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දී දීගේ කැඩුවේ දුරකථන පාටියේ ආරක්ෂක උන්නැහේලු. මෙයා මැදට පැනලා වැඩේ අල කරලා  පෙරෙට්ටන් එයාගේ රැස් වළල්ල යටට අරගෙනලු දැන් තියෙන්නේ. මේ දවස්වල එයා තමයිලු වැඩ තීරණය කරන්නේ.

කොහොම වුණත් පහුගියදා තිබුණු උද්ඝෝෂණයට පවා මාලිමාව නොයන්න හේතුව ඕකලු. දැන් ආයේ නයාට අඳුකොළ වගේලු මේ දෙගොල්ලෝ. ආයේ කිසිම අරගලයකට, කතාවකට, පෙරටු අය එක්ක එකට ඉන්නේ නෑ කියලා දැන්ම තීරණයක් අරන්ලු මාලිමාව. කිසිම පක්ෂයක් එක්ක දීග නොකන්නත් තීරණය කරලලු.

ඒ කොහොම වුණත් ළඟදීම මාලිමාවට එරෙහිව ලොකු විරෝධයක් පක්ෂ ඔක්කොම එකතුවෙලා හදන්නලු යන්නේ. ඒ විපක්ෂය එක්ක වැඩ නොකර තනි තනියෙන් වැඩ කරලා විපක්ෂයට බණින නිසාලු.

 

 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00