2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා

පුදුම තෙල් ගැහිල්ලක්

 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00 737

බෞද්ධ වැඩකරන රටේ ආයතනයක ලොකුම පුටුවක කෙනෙක්ට විරුද්ධව ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේම අය රටේ ලොකු තැනටයි, දෙවැනි තැනටයි පැමිණිලි කරලා. ඒකට හේතුව එයා දෙපාර්තුමේන්තුවේ සල්ලි හිතුමනාපෙට එයාගේ පෞද්ගලික වැඩවලට යොදා ගැනීමලු. මෙයා වැඩියෙන්ම ගහලා තියෙන්නේ නිකන් දෙන පෙට්‍රල් ඩීසල් ටිකෙන් කියලයි සේවකයෝ පැමිණිල්ලේ ලියලා තියෙන්නේ.

කොළඹ ඉන්න මෙයා වැඩට එන්නේ නුවර ඉඳන් කියලයි, ගෙදර ඉඳලා එක එක තැන් නිරීක්ෂණයට ගියා කියලයි පැට්‍රල් ඩීසල් වලින් මාසයකට 150,000ට වඩා හොයාගෙන කියලයි ඒ ලිපි ලේඛනවලින් දන්වලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ ආයතනයේ කොම්පියුටර් අලුත් වැඩියාවක් කරනවා කියලා, ඒ කොම්පියුටර් අලුත්වැඩියාවට සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ දකුණේ දේවාලයකට කියලත් ආරංචිලු. කොහොම වුණත් මෙයාගේ වැඩ ගැන දැන් එක දිගට උඩ තැන්වලට පැමිණිලි ඇවිත් නිසා මෙයා ගැන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ‍යක් කරනවා කියලයි ආරංචිය. කොහොම වුණත් මෙයගේ බිල් බලද්දී වාහනේට විතරක් නෙමෙයි මෙයා තිබහට බීලා තියෙන්නෙත් පැට්‍රල් ඩීසල්ද කියලා සැකයක් එනවාලු.

 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2022 ජනවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00