2021 ඔක්තෝබර් 23 වන සෙනසුරාදා

සන්ධානෙට වලියක්

 2021 ඔක්තෝබර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00 504

අත පාටිය ආණ්ඩුවේ ඉඳලා සන්ධාන හදන්න යන වැඩේ ගැන පොහොට්ටුවේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පහුගිය දවස් ටිකේ තැන් කිහිපයක කතාබහ වුණාලු. ඒ අය කිව්වේ මේක පටන් ගන්න දෙන්න බෑ කියලා. කොහොම හරි ඒකට එයාලා පහර පිට පහර දෙන්න තීරණය කළාලු.

එකක් එළිපිට පහර දෙන්නත් අනෙක ගරිල්ලා විදිහටත් පහර දෙන්න. ඒ අනුව අත පාටියට විරුද්ධව ලොකු කැම්පේන් එකක් මුහුණුපොතේ පටන් ගත්තලු. දැන් වැඩේ කරගෙන යනවලු. පරණ කතා ඇද ඇද දැන් හතරඅතේ ගහනවා කියලයි ආරංචිය. ඉස්සරහට මේ අය එළියට එන්නලු හදන්නේ කුඩුවෙන්න ගහන්න. ආණ්ඩුවේ ඉහළ තැනුත් දන්නවලු මේ වැඩේ.

 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00