2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා

කෝටි දෙසිය හතලිස් පහක බදු පොල්ලක්!

 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00 314

I සංජීවිකා සමරතුංග

දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්ෂික බදු මුදල් ගෙවීම පිණිස විවිධ තැනැත්තන් සහ ආයතන නිකුත් කළ රුපියල් කෝටි 245ක පමණ චෙක්පත් අගරු වී ඇතැයි (රිටර්න් වී ඇතැයි) රජයේ ගිණුම්කාරක සභාවේ නවතම වාර්තාවේ සඳහන්ය.

2020 වසරේ ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා ගතවූ මාස 12 තුළ දෙපාර්තමේන්තුවට බදු ගෙවීම සඳහා ලබාදුන් චෙක්පත් 6878ක් මෙලෙස අගරු වී ඇත. මෙම චෙක්පත් සියල්ලේ වටිනාකම රුපියල් දෙසිය හතළිස් පන්කෝටි දාහතරලක්ෂ හැටපන්දහස් තුන්සිය අසූ තුනකි. (රු. 245,14,65,383කි.)

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාව විසින් 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 06දා මෙම වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි. එම කාරක සභාව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලනාධිකාරියට නියම කර ඇත්තේ මෙලෙස අගරු වූ චෙක්පත්වලින් ලැබිය යුතු රාජ්‍ය බදු ආදායම වහාම අයකරගෙන ගිණුම්කාරක සභාවට වාර්තා කරන ලෙසය. ඊට සුදුසු වැඩපිළිවෙළක් මාස තුනක් තුළ සකස් කරන ලෙසද ගිණුම්කාරක සභාව නියම කර තිබේ.