2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා

කිරිපිටි හිඟය උග්‍රයි ජනතාව දැඩි පීඩාවක!

 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00 122

I සංජීවිකා සමරතුංග

වෙළෙඳපොළේ සති දෙක තුනක් තිස්සේ කිරිපිටි හිඟය උග්‍රවීම නිසා පාරිභෝගික ජනතාව දැඩි පීඩාවකට ලක්ව සිටිති. කිරිපිටි මිල ගණන් ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලා ආනයනික සමාගම් කිරිපිටි මුදා නොහැරීම හේතුවෙන් මෙම හිඟය හටගෙන තිබේ.

විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් සිටිනා පවුල් මෙයින් බරපතල ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටින බව පාරිභෝගිකයෝ පවසති.
ඇතැම් විට දේශීය වශයෙන් නිපදවන කිරිපිටි වර්ග වෙළෙඳපොළට පැමිණියත් වෙළඳුන් විසින් ඒවා අලෙවියේදී විවිධ කොන්දේසි පැනවීම හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයින් අපහසුතාවට පත්වන බව දැනගන්නට තිබේ.

කිරිපිටිවලට අමතරව ඇතැම් ප්‍රදේශවල සිමෙන්ති සහ ගෘහස්ථ ගෑස් හිඟයක්ද හටගෙන ඇතැයි අප වාර්තාකරුවෝ පවසති.

 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:01