2022 අගෝස්තු 10 වන බදාදා
හදසර
 2022 ජුලි 03 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
හැත්තෑව දශකයේ මුල් භාගයේදී එම ගීතය ගුවන්විදුලි සරල ගී.........
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
වදනින් කියා නිමකළ නොහැකි බොහෝ දේ අතිරමණීය ලෙස.......
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මේ දවස්වල ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ පෝලිම්වලයි.........
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ආදරය හමුවෙන තැන් සුන්දර වෙන්නෙ කොයි තරමටද........
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ඔන්න මචෝ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ලෝකයේ ජනප්‍රිය වීඩියෝ වර්ගයක් ගැන......
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
කරගැට කඩන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ...
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පැයකට කිට්ටු වෙන්න කොල්ලුපිටිය හන්දියේ හිටගෙන හිටියා. බස් එකක් නෑ......
 2022 ජුනි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
රොෂාන්.. අපිට චූටි පුතාගේ නම කියන්න?...
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
කඳු පාරවල යද්දී වැටෙයි කියා හිතෙනවා...
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
මම සංජය කසුන් මුරමුදලි. මගේ ගම හඟරන්කෙතයි........
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
පොසොන් සතිය කියන්නේ මතකයන් පිරුණු සතියක්......
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
සමහර Trend තියෙනවා මචෝ අපිට එච්චර Touch වෙන්නේ නැති......
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
බර අඩි තබමින් ඇවිද යන උත්තුංග දේහධාරී මිනිසෙකි........
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
නොහිතන මොහොතක නොහිතන තැනකදි හමුවෙන දෙයක්.......
 2022 ජුනි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 08:00
ධනංජය චූටි දුවගේ නම කියන්න?...
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
සැමියා දුරකතනයට වහ වැටිලා...
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
දැන් බොහෝ අය ඉසුරින්දිට වඩා යෙහෙනිව හඳුනනවා........
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල හරියට වැස්ස. නිවාඩු දවසකවත් පොඩ්ඩක් එළියට බහින්න විදිහක් නෑ......
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
චතුරිකා චූටි දෝනිගේ නම කියන්න?...
 2022 ජුනි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:00
නිර්වචනය කරන්න බැරි බැඳීම් අතර මම විශ්වාස කරනවා මිත්‍රත්වය........