2021 දෙසැම්බර් 08 වන බදාදා
හදසර
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:01
ලලිත්.. කොහොමද ජීවිතේ? ජීවිතේ හොඳින් ගෙවෙනවා. මේ දවස්වල ටිකක් කාර්යබහුලයි....
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ සති අන්තයේ My Travel ගැන කතා කරන්න........
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ් කාලෙදි වැඩිපුරම හිත ගියේ ව්‍යායාම් කරන්නයි........
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
යම්කිසි විෂයක් තෝරා ගන්නවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි හැදෑරීමක් කළයුතු වෙනවා....
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔන්න මචෝ අද අපි අරගෙන ආවේ වසංගතේ නිසා දියවෙලා ගියපු ඒත් මේ දවස්වල ආයෙත් ඔලුව උස්සන Y Trend එකක්....
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සිය විචිත‍්‍රවත් හඬෙන් මිනිසුන්ගේ හදවත්හි රජ කිරීමට...........
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ් කාලයේදි අපි හැමෝටම ගෙදරටම වෙලා ඉන්න..........
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ දවස්වල අලුත් විස්තර කියන්නෙ පාර දිගේ ටෙලිනාට්‍යයේ..........
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සංගීතය කියන්නේ සදාතනික Y Trend එකක්....
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
හරිත්.. නිහඬ සෙවණැලිත් එක්ක මේ දවස්වල ටිකක් කාර්යබහුලයි කියලයි ආරංචිය? ඔව්.. නිහඬ සෙවණැලි චිත්‍රපටයට මට අංශ කිහිප...
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
විවාහ ගිවිස ගැනීමේදී බොහෝ රටවල එය සිදුවන්නේ.........
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මට හිතෙන විදිහට මනුස්සයෙක්ගේ මූලික කරුණු දෙකක් තමයි රස්සාවයි පරස්තාවයි කියන්නෙ....
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:01
යොහානි නොහිතපු විදිහට කළ Cover Song එකකින් ඉන්දියාවම හඳුනන කලාකාරියක් වුණා... අද මොකද හිතෙන්නේ...? ගොඩක් සතුටක් දැනෙනවා....
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේ සති අන්තයේ My Travel සමඟ කතා කරන්න........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ් කාලයේදී ඔයාගේ වැඩිපුරම හිත ගියේ? කොවිඩ් කාලයේදී වැඩිපුරම හිතගියේ චිත්‍රපට බලන්නයි....
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ලේ නහර ඇට මිඳුළු විනිවිද දැනෙන හැඟුමක් වෙත්නම්...........
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඔන්න මචෝ අද Y Trend එක Video පිස්සුවක් ගැන. මේක වෙනම ආතල් එකක්. සුදාලත් මේ ජාතිය Video බලලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම....
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2021 නොවැම්බර් 05 වැනිදා තිරගත වූ ආක්ෂය කුමාර්...........
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:01
දැන් වැඩියෙන්ම කැමති බණ්ඩා කියනවටද? කුසල් කියනවටද?...
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
කොවිඩ් කාලයේදි වැඩිපුරම හිත ගියේ?...
 2021 දෙසැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:01
 2021 නොවැම්බර් 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:01
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 නොවැම්බර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00