2017 අප්‍රේල් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා

HIT TIPS

 2017 අප්‍රේල් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා, පෙ.ව. 06:00 28

ගල්කිස්සේ රෙගේ සාජ්ජේ 

රෙගේ රජු බොබ් මාලේ සමරමින් රෙගේ සංගීත සාජ්ජයක් 22 වැනිදා ගල්කිස්සේදී පැවැත්වෙනවා. බර්ජයා මවුන්ට් රෝයල් හෝටලයේ පැවැත්වන මේ සාදයට Keith Gibson The Believers එක්වෙනවා.

සවස 4 ඉඳන් 11 වෙනකල් පැවැත්වෙන මේ සාදයේ ටිකට් බර්ජයා හෝටලයේදීත් ස්පොන්ජ් අවන්හලේදීත් මිලදී ගන්න තිබෙනවා.
 

තල්මසුන් එක්ක අලිත් බලන්න

Lanka Sawari වෙතින් සූදානම් කරන විශේෂ සවාරියක් අප්‍රේල් 29/30 දවස් දෙකේ පැවැත්වෙනවා. මහ මුහුදේ ඉන්න විශාලම සත්ත්වයාත් ගොඩබිම ඉන්න විශාලම සත්ත්වයාත් යන දෙදෙනාම එකම සති අන්තයකදී දකින්න අවස්ථාව මේ සවාරියෙන් ලැබෙනවා.

ඒ කියන්නේ මිරිස්සේ තල්මසුන් හා ඩොල්පින් නරඹලා ඉන්පස්සෙ යාලට ගිහින් අලි, දිවියන් ඇතුළු සත්තු නැරඹීමේ අත්දැකීමක් විඳින්න පුළුවන්. 0773774448 දුරකථන අංකයෙන් වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. 

 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00