2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා

Caramel pumpkin අලුත්ම මෙනූ එක

 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 24

දිගු ව්‍යාපාරික ඉතිහාසයක් නැති වුණත් Caramel pumpkin කියන්නෙ Teenagers ළගෙ ඉඳන් වැඩිහිටියන් දක්වාම කොළඹ නගරයේ ජනප්‍රිය අවන්හලක්. තම පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉල්ලිම් අනුව පසුගිය සැප්තැම්බරයේ ඔවුන් නව මෙනුවක් හදුන්වා දුන්නා.

බීම වර්ගය විදිහට ඔවුන් එකතුකරල තියෙන්නෙ Mint  to be සහ A passionate Affair. පැඟිරි සහ පැණිරස එක්වුණු මේ බීමවර්ග දෙකම ඔබේ දවසම සිසිල් කරනු නියතයි. Soup වර්ග වශයෙන් Souper star සහ Seas the Day කියන රසම රස මුහුදු ආහාර යහමින් අඩංගු soups ඇතුළු වුණා. Appetisers විදිහට Cuttle with ma වගේම Mains සඳහා prawnstar කියන creamy pasta එක, The Godfather නමින් Lasagna වර්ගයක් සහ chicken brap නමින් රසම රස burger එකක් එකතුකරලා තිබුණා. Dessert විදිහට නම් strawberry, blueberry, chocolate රස 3කින් එක panna cotta don’t කියන waffles තමයි ඔවුන් එකතුකරලා තිබුණෙ. හරිම රසයි.

Caramel pumpkin වල මේ අලුත්ම menu එක රසබලන්න ඔබත් අමතක කරන්න එපා.

Life web ඇසුරින්

 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00