2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා

HIT TIPS

 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 16

ගාලු කොටුවේ ප්‍රසංගය

Chamber Music Society of Colombo ෆෙයාර්වේ හෝල්ඩින්ග්ස් සමඟ එක්වෙලා ගාලු කොටුවේ ලන්දේසි පල්ලිය පරිශ්‍රයේදී විශේෂ ප්‍රසංගයක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ ජනවාරි 19 වැනිදා සවස 6.30ටයි.

මන්නාරමේ අධ්‍යයන චාරිකාව

වනජීවී සහ සොබාදම් ආරක්ෂණ සමාජය ජනවාරි 19 ඉඳන් 21 දක්වා දවස් තුනක් පුරාවට මන්නාරම ප්‍රදේශයේ අධ්‍යයන චාරිකාවක් සංවිධානය කරනවා. ප්‍රවීණ පර්යේෂකයෙකු වන ආචාර්ය සම්පත් සෙනෙවිරත්න සමඟ සංවිධානය වෙන මේ චාරිකාවට කැමැති අයෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර 011-2887360 දුරකතන අංකයෙන් ලබාගත හැකියි.

 

 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30