2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා

උතුරු සහ දකුණු කොරියා බස් දුම්රිය ගමන් ඇරඹේ

 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 21

1950-53 අතර කාලයේ පැවති කොරියානු යුද සමයේ සිට උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව අතර මහාමාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග සබඳතා කපාහැර තිබුණි. එහෙත් මෙම වසරේදී දෙරට අතර මිත්‍රශීලී සබඳතා යළි ආරම්භ කිරීමත් සමඟ මහාමාර්ග සහ දුම්රිය මාර්ග යළි සම්බන්ධ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව උතුරු සහ දකුණු කොරියාව අතර මහාමාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග යළි සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. ඊට අදාළ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භය සටහන් කරමින් උතුරු කොරියාවේ යුද මුක්ත කලාපයේ පිහිටි කේසොන්ග් නගරයේදී විශේෂ උත්සවයක් පැවැත්වුණි.

එම උත්සවයට දෙරටින්ම නියෝජිතයින් සියදෙනා බැගින් සහභාගී වූ බව  වාර්තාවෙයි. එම නියෝජිත පිරිස අතර කොරියානු යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ පවුල්වල සාමාජිකයන්ද වූහ. කෙසේ නමුත් උතුරු කොරියාවට එරෙහි සම්බාධක අවසන් වනතුරු මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ නව ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට හැකිවන්නේ නැත.

 

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30