2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා

චීනය ලෝකයේ ශීත කලාපයත් අල්ලයි

 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 199

ලෝකය පුරා සිය ආර්ථික අධිරාජ්‍යය ව්‍යාප්ත කරමින් සිටින චීනයේ නවතම ආයෝජන කලාපය ලෙස අවධානය යොමුකර ඇත්තේ ආර්ක්ටික් කලාපය වෙතටය. ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන චීනය, ආසියාව අප්‍රිකාව සහ ලතින් අමෙරිකාව තුළ සිය ආයෝජන බලාධිකාරිය මේ වනවිටත් පවත්වාගෙන යන බව ප්‍රකටය. 

එංගලන්තය මෙන් 10 ගුණයක විශාලත්වයෙන් යුතු ආර්ක්ටික් කලාපයේ පිහිටි ග්‍රීන්ලන්තය තුළ සිය ආයෝජන වැඩි කිරීම චීන නව සැලසුම් අතර වෙයි. ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ තුනක් ඉදිකිරීමට ග්‍රීන්ලන්ත රජය තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා අත දිගහැර ආධාර දීමට චීනය ඉදිරිපත්ව සිටියි. පුදුමයකට මෙන් ආර්ක්ටික් කලාපය තුළ චීනයේ මෙම මැදිහත්වීම කෙරෙහි තවමත් අමෙරිකාව අප්‍රසාදය පලකර නොමැත. චීනය සිය බලය පතුරුවන්නේ ණය ආධාර සහ යටිතල පහසුකම් සපයන්නෙකු ලෙස හොඳ මුහුණක් පිටතට පෙන්වමිනි. නමුත් ජාත්‍යන්තරය තුළ මේ ක්‍රමය සදය උපහාසයෙන්  යුතුව හඳුන්වන්නේ (චීණය) උගුල හැටියටය.

 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30