2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා

ඉඩම් රැකගන්න පණපිටින් වැළලෙති

 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 142

ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් ප්‍රාන්තයේ ගොවීහු පිරිසක් පොළොවේ වැළලී විරෝධයක් පාන්නට සැරැසෙති. ජායිපූර් අග නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 20ක් ඈතින් පිහිටි නින්දාර් ගමේ ගොවියෝ මෙසේ පොළොවේ වැළලෙන්නට යන්නේ මහ පොළොවට ඇති තමන්ගේ අයිතිය රැකගන්නටය.

ප්‍රාන්ත රජය ගොවියන්ගේ ඉඩම් පවරා ගැනීමට යාමට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ පසුගිය කාලය පුරා පැවැතුණි. මේ පවරාගැනීමේ නියෝගය එළිදුටුවේ 2010දීය. පවුල් දහස් ගණනක් වාසය කළ ජනපද 18ක ජනතාව මේ වනවිට උන්හිටි තැන් අහිමි පිරිස් බවට පත්ව සිටිති. තමන්ගේ පාරම්පරික උරුමය, මෙන්ම බඩ රස්සාවද නැති කරන්නට යන මේ නියෝගයට නින්දාර් ගමේ ගොවියෝ සිය ඉඩම්වල කපාගත් වළවල් තුළ අර්ධ වශයෙන් වැළලීමට තීන්දු කළේ මෙහි නිමක් දකින්නට සිතාය. ඉන්දියාවේ නිදහසේ පියා ලෙස හැඳින්වෙන මහත්මා ගාන්ධිගේ උපන්දින සමරුව යෙදී තිබුණදා ගොවීහු මෙසේ පණපිටින් වැළලී විරෝධය පෑහ.

 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00