2016 සැප්තැම්බර් 20 වන අඟහරුවාදා

පිලිපීනයේ ඝාතන

 2016 සැප්තැම්බර් 20 වන අඟහරුවාදා, පෙ.ව. 12:00 113


පිලිපීනය තුළ මහමඟ මරා දැමෙන පිරිස ඉහළ ගොස් තිබේ. ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ අණ පරිදිය. පිලිපීන ජනාධිපති රොඩ්රිගෝ දුටර්ටේ නගරාධිපතිවරයකු ලෙස සේවය කරද්දී අපරාධකරැවන් මරාදැමීමට තමන්ට සහ ඝාතන කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ට නියෝග නිකුත් කළ බව පිලිපීනයේ කුලියට මිනීමරන්නෙක් කියා තිබේ.
නීතියට පිටින් සිදුකරන ලද මිනීමැරැම් පිළිබඳව රෑපවාහිනී පටිගත කරන ලද සාක්ෂි විමසීමකදී එඩ්ගාර් මටොබටෝ පැවසුවේ මිනිසුන් මරා දැමීම සඳහා දුටර්ටේ තමාට උපදෙස් දුන් බවය.
නගරාධිපතිවරයාව සිටියදී හෝ ජූනි මාසයේ ජනාධිපති පදවියට පත්වූ පසු අපරාධකරැවන් මර දැමීමට තමාගේ කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නොතිබුණු බව මීට ඉහත දී රොඩ්රිගෝ දුටර්ටේ කියා තිබුණි. 
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරැවන්ගෙන් රට මුදා ගැනීමට හැකි සියලු ආකාරයෙන්ම කටයුතු කරන බවට පවසමින් ඔහු තම මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගියේය.
එහෙත් දුටර්ටේ බලයට පැමිණීමෙන් පසු මේ වනවිට දෙදහස් පන්සියයකට අධික මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්නන් සහ ජාවාරම්කරැවන් පිරිසක් නීතියට පරිබාහිරව මහමග මරා දමා ඇත.

 

 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00