2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයට නව අලෙවි කුටි ආබාධිත අලෙවි සහයකයන්ට ට‍්‍රයිසිකල්

 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 34

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලබන නව අලෙවි කුටි ලබා දීමේ වැඩසටහනේ හා විවිධ ශාරීරික ආබාධ සහිත අලෙවි සහයකයන් සඳහා ට‍්‍රයිසිකල් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් දින ගාල්ල නගරයේදී පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටින ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සඳහා නව අලෙවි කුටි 34ක් ලබා දීම එහිදී සිදු විය. ඊට සමගාමීව ආබාධිත අලෙවි සහයකින් හය දෙනෙක් සඳහා නොමිලේ ට‍්‍රයිසිකල් ප‍්‍රදානය කිරීමද සිදුකරන ලදී.

ගාල්ල දිස්ත්‍රීක් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත වී. සී. ජයරත්න මහතාගේ කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේදී සිදුකරනු ලැබූ මෙම සමාජ සත්කාරය සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්. ඒ. පී. සූරියප්පෙරුම, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහත්වරුන් සහ අදාළ දිස්ත‍්‍රික්ක කලාප කළමනාකරුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30