2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා

පේරාදෙණිය ඉංජිනේරු පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයන්ට තාක්ෂණික වැඩමුළුවක්

 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 61

මාර්ල්බෝ ට්‍රෙඩින් සමාගම, මගින් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරැ පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ වෘත්තීය දැනුම වර්ධනය කරනු පිණිස හා ක්ෂේත්‍ර අත්දැකීම් බෙදාගැනීම පිණිස පසුගියදා වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. මෙය මාර්ල්බෝ ට්‍රෙඩින් සමාගම දිවයිනේ විවිධ විශ්වවිද්‍යාලවලදී පවත්වන ලද තාක්ෂණික වැඩමුළු ගණනාවක තවත් දිගුවක් ලෙස සංවිධානාත්මකව දියත් කළ අතර අවසන් වරට යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේදී ද මෙවැනිම වැඩසටහනක් උපාධි අපේක්ෂකයන් 75කට පමණ සාර්ථකව පැවැත්විණි.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේදී මෙම වැඩසටහන ප්‍රථම වරට සංවිධානය කිරීමට මාර්ල්බෝ ට්‍රෙඩින් සමාගම කටයුතු කළ අතර ඒ සඳහා ලෝක ප්‍රකට අමෙරිකානු ප්‍රබල තාක්ෂණ සමාගමක් වන FLUKE ස්වීඩනයේ DV Power සහ මහ බ්‍රිතාන්‍යයේ PBWEL සමාගම්වල විදේශීය නියෝජිතයෝ සහභාගී වී සිටියහ. එම නියෝජිතයන් විසින් තාක්ෂණික උපකරණ පිළිබඳව හා භාවිතය පිළිබඳව විශේෂ දේශන කීපයක්ම පවත්වන ලදී.

 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30