2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා

ලංකා බැංකුව උසස් පෙළ විශිෂ්ටයන්ට නැණජය ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමයි

 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 67

තම උසස් අධ්‍යාපන අරමුණු හඹායන ශ්‍රී ලාංකේය යෞවන යෞවනියන් සවිබලගන්වමින් මාසිකව ඔවුන් වෙත පිරිනැමෙන ප‍්‍රදානයක් සමඟ ඔවුන්ගේ මාසික අමතර වියදම් පියවා ගැනීමට මූල්‍යමය වශයෙන් සහායවනු පිණිස ලංකා බැංකුව උසස් පෙළ විභාගයේදී සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් සඳහා වූ තම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන BOC නැණ ජය ශිෂ්‍යත්ව නමින් නව මුහුණුවරකින් දියත් කර ඇත. මෙම උළෙල පසුගියදා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදී ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 562 දෙනෙකුගේ සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි. 

මෙදින ලංකා බැංකුව 2016/2017 වර්ෂයන්හිදී විද්‍යා, ගණිත, වාණිජ, කලා, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ජෛව තාක්ෂණය සහ පොදු විෂය ධාරාවන්හි ඉහළම ලකුණු ලබාගෙන සුදුස්සන් බවට පත්වූ 18 Plus ගිණුම්හිමියන්හට ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය කරනු ලැබීය. සමස්ත දිවයිනේ ජාතික මට්ටමෙන් ඉහළ ලකුණු මට්ටම් ලබා ඇති සිසුන් එකසිය පනස් දෙනෙකුහට එක් අයෙකුට රු. 48000/- බැගින් වටිනා කුසලතා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය කෙරිණි. සෙසු සිසුන් හාරසිය දොළොස් දෙනා දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් ලබාගත් ලකුණු පදනම් කොට ගෙන තෝරා ගනු ලැබූ අතර ඔවුන්හට එක් අයෙකුට රු. 36000/- බැගින් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය කෙරිණි. මෙම ශිෂ්‍යත්ව මුදල් මාසිකව ඔවුන්ගේ 18 18 plus Smartgen  ගිණුමට බැර කරනු ඇත. මේ අනුව 2016 සහ 2017 වර්ෂයන්හි උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සුදුසුකම්ලාභී සිසුන් 562 දෙනෙකු සඳහා රු. මිලියන 32.5 ක මුළු මුදලක් ප‍්‍රදානය කිරීමට සැලසුම් යොදා තිබිණ.

අධ්‍යාපනය සඳහා සිසුන් දිරිගැන්වීමට රජය සකසා ඇති ක‍්‍රමවේදයන්ට සමානව ලංකා බැංකුව තම යොවුන් ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම වන BOC 18 plus Smartgen සමඟ සම්බන්ධ වී මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ඒ අනුව කුසලතා ශිෂ්‍යත්ව වෙනුවෙන් සිවු වසරක් සඳහා තම අමතර වියදම් ආවරණය කර ගැනීමට මෙන්ම සාමාන්‍ය ශිෂ්‍යත්ව සඳහා වසර තුනක් තම අමතර වියදම් ආවරණය කර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට බැංකුව සිසුන්හට මූල්‍යමය සහාය ලබාදෙනු ඇත. ලංකා බැංකුව මෙම වාර්ෂික ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදාන වැඩසටහන තම අධ්‍යාපන ඉලක්ක හඹා ගොස් සාර්ථකත්වයට ළඟාවීම  සඳහා ශ්‍රී ලාංකේය යෞවන යෞවනියන් සවිබලගැන්වීම හා පෙළඹවීම සඳහා වූ බැංකුවේ ආයතනික සමාජ වගකීම් මූලික පියවරයන්හි කොටසක් ලෙස 2003 වසරේ සිට පවත්වාගෙන යයි. මේ දක්වා ලංකා බැංකුව රු. මිලියන 58.83 ක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව 1894 ක් ප‍්‍රදානය කර ඇත. 2016 වසරේ අ.පො.ස (උ.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි එම වසරේ ජනවාරි 01 දා සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු. 5000/- ක අඛණ්ඩ ශේෂයක් තම ගිණුමෙහි පවත්වාගත් සහ 2017 වසරේ අ.පො.ස (උ.පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි එම වසරේ ජනවාරි 01 දා සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු. 10000/- ක අඛණ්ඩ ශේෂයක් තම ගිණුමෙහි පවත්වාගත් සිසු දරු දැරියෝ මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූහ.

 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30