2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා

මොබිටෙල් නව ස්වයං පාලන ස්මාට් දුරකතන යෙදවුම පාරිභෝගිකයන් අතට

 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 126

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික ජංගම දුරකතන සේවා ජාලය වන හැමවිටම තාක්ෂණයේ පෙරමුණ ගන්නා මොබිටෙල් තමන්ගේ ජංගම සම්බන්ධතා වඩාත් හොඳින් පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව ලබා දී පාරිභෝගිකයන් බලගැන්වීම සඳහා වඩාත් දියුණු අංග රැසක් එක් කරමින් සිය මොබිටෙල් ස්වයංපාලන යෙදවුම වැඩිදියුණු කර ඇත. මොබිටෙල් ස්වයංපාලන යෙදවුම යනු තමන් භාවිත කරන මොබිටෙල් ගිණුම්, නිපැයුම් හා සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු වෙත නිදහසේ ප‍්‍රවේශ වීමට මොබිටෙල් පාරිභෝගිකයන්ට හැකියාව ලබාදෙන, නොමිලේ ලබාගත හැකි මෘදුකාංගයකි.

භාවිතය පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන සහිත අන්තර් ක‍්‍රියාකාරී මෙවලම් පුවරැ (dashboards) සහ එක් වරක් ස්පර්ශ කළ පමණින් සක‍්‍රීය වන සැලසුම් වැනි වැඩිදියුණු කළ නවතම අංග ඇතුළත් කර තිබීම වැඩි විනිවිදභාවයකින් යුතුව තමන්ගේ ජංගම සම්බන්ධතාව පාලනය කර ගැනීමට මොබිටෙල් පාරිභෝගිකයන්ට ලැබෙන සහායක් වෙයි. වැඩිදියුණු කළ මොබිටෙල් ස්වයංපාලන යෙදවුම තමන් කැමති පරිදි ඕනෑම සේවාවක් එක් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සඳහා මෙන්ම තමන්ගේ voice සහ data roaming සේවාවන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ද පාරිභෝගිකයන්ට ඉඩ සලසා දෙයි. මෙම යෙදවුම ගෙවීම් විකල්ප පාලනය කිරීම සඳහා සහ තවත් බොහෝ දෑ සඳහා ද පාරිභෝගිකයන්ට ඉඩ සලසා දෙයි.

මෙම යෙදවුම භාෂා තුනෙන්ම ලබාගත හැකි අතර භාවිතය ගණනය කර ඒ මොහොතේම යාවත්කාලීන කරන ලද ශේෂයන් ඇතුළු තවත් සිත්ගන්නා සුළු අංග රුසක් සම්පාදනය කරයි. මොබිටෙල් ස්වයංපාලන යෙදවුම Android සහ IOS app stores හරහා බාගත කරගත හැකිය. සිය නිපැයුම් හා සේවාවන්ට නවතම තාක්ෂණය මුසුකිරීමටත් එමගින් සිය පාරිභෝගිකයන්ට තමන්ට රිසි පරිදි පහසුවෙන් තමන්ගේ ජංගම සම්බන්ධතාව පාලනය කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වයංපාලන යෙදවුම තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට අවස්ථාව සලසා ගැනීමටත් මොබිටෙල් සමාගම කැපවී සිටී.

ජාතික ජංගම දුරකතන සේවා ජාලය වන මොබිටෙල් සත්කාරය, බෙදාහදාගැනීම සහ නවතම තොරතුරැ හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් හා ප‍්‍රවණතාවන් සිය පාරිභෝගිකයන්ට සම්පාදනය කරන බවට ප‍්‍රතිඥා දී ඇත. එම නිසා මොබිටෙල් ‘හැමවිටම ඔබ සමඟයි සැමදා’ යන තම ආදර්ශ පාඨය අනුව යමින් සිය නිපැයුම් හා සේවාවන් නව තාක්ෂණික වර්ධනයන් සමග මුසු කරයි.

 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30