2018 මැයි 26 වන සෙනසුරාදා

සංවර්ධන ලොතරුයි නිල ප්‍රතිඵල එසැණින් ඔබේ අතටම

 2018 මැයි 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 110

ශ්‍රී ලංකා ලොතරැයි ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ලොතරැයි නිල ප්‍රතිඵල ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ලබා දීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සැලසුම් කර ඇත. දෛනික කාර්යබහුලත්වය තුළ සියල්ල ජංගම දුරකථනයෙන් සැලසුම් කර තිබේ. දෛනික කාර්යබහුලත්වය තුළ සියල්ල ජංගම දුරකථනයෙන් සැලසුම් කර ගැනීමට හුරු වූ ඔබට, සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනපතා දිනුම් අදිනු ලබන ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ද එසැණින් ඔබේ අතටම ගෙන්වා ගන්නට දැන් හැකියාව ඇත.

ඒ අනුව මැයි 24 වැනිදා සිට එදිනෙදා දිනුම් අදිනු ලබන සෑම ටිකට්පතකම ජය අංක ඇතුළත් ප්‍රතිඵල ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ලබා දීමේ පහසුකම දැන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම අවසන් වූ සැණින් වාසනාවේ පණිවිඩය රැගත් නිල ප්‍රතිඵල නිරතුරු ඔබ අත රැඳි ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගැනීමට ඔබ කළ යුත්තේ ඔබේ Dialog ජංගම දුරකථනයෙන් DLB ලෙස ටයිප් කර 7272ට කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම පමණයි.

එතැන් සිට ඔබ ලංකාවේ කුමන ස්ථානයක සිටියත් සංවර්ධන ලොතරැයිය ගෙන එන වාසනාවට ඔබ උරුකම් කියනවාද යන්න එම කෙටි පණිවිඩය හරහා ක්ෂණිකව තහවුරු කරගත හැකිය. බොහෝ විට දිනුමක් හිමි වුවත් එය පරීක්ෂා කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නොලැබීම නිසා බොහෝ ජයග්‍රාහකයන්ට එම අවස්ථාව මගහැරෙන බැවින් මෙම ක්ෂණික ලොතරැයි ප්‍රතිඵල සේවාව ඔබ වෙත රැගෙන එන්නේ ඔබේ ජයග්‍රහණය තවදුරටත් තහවුරු කිරීම සඳහා බව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය දන්වා සිටී.

එබැවින් ඔබත් අදම ක්ෂණික සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා මැයි 24 වැනි දා සිට ඕනෑම මොහොතක අදාළ කෙටි පණිවුඩය යොමු කර ලියාපදිංචි වී එම සේවාවේ හිමිකරුවකු වන ලෙස සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලය ආරාධනා කරයි. මේ සඳහා පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්. ඒ. පී. සූරියප්පෙරුම හා ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්. ආර්. විමලසිරි මහත්වරැද සහභාගී වූහ.

► විල්තෙර

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30