2018 පෙබරවාරි 24 වන සෙනසුරාදා

ලංකා බැංකුවෙන් අලුත්ම Smart Fixed Deposit ගිණුමක්

 2018 පෙබරවාරි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 294

ලංකා බැංකුව නවතම Smart FD  ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම මඟින් වඩා පහසු ඉතිරි කිරීමේ ක‍්‍රමයක හඳුන්වාදුන් අතර එමඟින් හරිත බැංකුකරණය දිරිමත් කරයි. Smart FD හඳුන්වාදීමත් සමඟ ගනුදෙනුකරුවන්හට ශාඛාවට නොගොස් වඩාත් පහසුවෙන් ස්ථිර තැන්පතු ගිණුමක් ඇරඹීම, ඉන් මුදල් ආපසු ගැනීම හෝ එය අවලංගු කිරීම කළ හැක. වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ගනුදෙනුකරැවන්හට තනිව හෝ හවුල් ගිණුමක් ලෙස Smart FD ආරම්භ කළ හැක. 

අයදුම් පත‍්‍රයෙහි සඳහන් විස්තර සම්පූර්ණ කර තැන්පතු මුදල ලබාගත යුතු ගිණුම ද සඳහන් කර තමන් කැමති ශාඛාවකට එම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැක. Smart FD ගිණුමට සහතික පත‍්‍රයක් ලබා නොදෙන හෙයින් ගනුදෙනුකරැවන්හට ඔවුන් ලබා දී ඇති විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට විද්‍යුත් තැපැල් තහවුරුවක් ලැබෙන අතර දී ඇති දුරකතන අංකයට කෙටි පණිවුඩයක් (SMS) ද ලැබේ. තවද මෙමඟින් තැන්පත්කරුවන්හට ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පිරීමේදී සහතික පතක් ඉදිරිපත නොකොට තම මුදල් ආපසු ලබාගත හැකි වන අතර සහතික පත් ආරක්ෂා කර තබා ගැනීමට අවශ්‍යතාවක් ද හට නොගනී.  ඕනෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකට උපදෙස් ලබා දීම මඟින් ඉතා පහසුවෙන් Smart FD ඇරඹීම හෝ වසා දැමීම සිදු කළ හැක. 

ලංකා බැංකුවේ ව්‍යාපාර ක්‍රීයාවලි ස්වයංක්‍රීකරණය කිරීම සහ ඩිජිටල්කරණය කිරීමට සමගාමීව තම ගනුදෙනුකරැවන්හට වඩාත් පහසුවක් ලබාදෙනු පිණිස බැංකුව මෑතකදී පෞද්ගලික ණය සහ නිවාස ණය සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීමේ Apply Online පහසුකම එක් කර ඇත. නොබෝ දිනකින් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් ඇරඹීමේ සහ පැමිණිලි සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ පහසුකම ද තම වෙබ් අඩවියට එක් කිරීමට බැංකුව අපේක්ෂා කරයි. 

ඊට අමතරව බැංකු පරිශ‍්‍රයන් තුළ Smart Zones කලාප 178 ක්, ATM යන්ත‍්‍ර 763 ක් සහ CDM  161ක් මේ වනවිටත් අරඹා බැංකුව සිය ඩිජිටල්කරණය ව්‍යාප්ත කර ඇත. මෑතකදී නව අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පහසුකමක් ලබාදීමත්, ජංගම බැංකුකරණ පහසුකමක් (B – app) සහ ඩිජිටල් පාස්පොතක් (Smart Passbook) හඳුන්වාදීමත් මඟින් වඩාත් සුනම්‍ය සේවාවක් සිය ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබාදී ඇත. එසේම තවදුරටත් බැංකුව සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඩිජිටල් බැංකුකරණ අත්දැකීම සැපයීමේ අරමුණෙන් දැනටමත් තම ජංගම බැංකු සේවා රථ ‘Branch On Wheels’ සියලු පළාත්වල ව්‍යාප්ත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නියැලී සිටියි. 

හරිත බැංකුකරණයේ පියවරක් ලෙස බැංකුව මාසික ගිණුම් ප්‍රකාශන විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් යැවීම සඳහා කටයුතු කරන අතර මේ සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් දිරිමත් කරනු පිණිස විද්‍යුත් ගිණුම් ප්‍රකාශන දිනුම් ඇදීමක් ද සැලසුම්කොට ඇත. මෙම දිනුම් ඇදීම 2018 පෙබරවාරි 28 දින දක්වා විද්‍යුත් ගිණුම් ප්‍රකාශන සඳහා ලියාපදිංචි වන සියලු NRFC සහ ජංගම ගිණුම් හිමියන් සඳහා විවෘතය. මෙම දිනුම් ඇදීම තුළින් පළමු ත්‍යාගය ලෙස 48’’ Curved smart LED TV යන්ත්‍රයක්, දෙවන ත්‍යාගය ලෙස iPad (pro 12.9 128GB) එකක්, තෙවන ත්‍යාගය ලෙස Apple iPhone 7 දුරකථනයක් සහ සැනසිලි ත්‍යාග ලෙස ස්මාර්ට් දුරකථන 50ක් ද ලබා දීම සඳහා ජයග්‍රහකයන් තෝරා ගැනේ. 

 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30