2017 මාර්තු 18 වන සෙනසුරාදා

Peoples Bank Achievers Awards 2016 සාර්ථකව පැවැත්වෙයි

 2017 මාර්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 24

මහජන බැංකුවේ Achievers Awards පසුගියදා අත්තිඩිය ඊගල් ලේක්ස්සයිඩ් හෝටලයේදි උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි.

පසුගිය වසරේදී සුවිශේෂි කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කළ මහජන බැංකු ශාඛා, සේවා මධ්‍යස්ථාන සහ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ව්‍යාපාර ඒකක මෙහිදී ඇගයීමට පාත්‍ර විය. ඒ අනුව මහජන බැංකුවේ වර්ධනයට සහ ශාඛා ජාලයේ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනයට සහය ලබාදෙන තොරතුරැ තාක්ෂණ, මානව සම්පත්, බැංකු සහය සේවා, අලෙවිකරණ හා පර්යේෂණ, මූල්‍ය හා කළමනාකරණ ගිණුම්, පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකු කටයුතු, ව්‍යවසාය බැංකු යන දෙපාර්තමේන්තුවල ආයතනික බැංකු අංශයේ සහ භාණ්ඩාගාර ඒකකයේ ඉහළම කාර්යසාධනයන් වාර්තා කළ පුද්ගලයින් සහ කණ්ඩායම් සම්මානයට පාත්‍රවිය.

සේවා මධ්‍යස්ථාන අතරින් අඩු වියදම් තැන්පතු සහ විදේශ මුදල් තැන්පතු වැඩියෙන්ම රුස්කළ සේවා මධ්‍යස්ථාන, පුද්ගල ණය සඳහා උපරිම වර්ධන ලබාගත් සේවා මධ්‍යස්ථාන ලෝකඩ, රිදී සහ රන් සම්මාන වලින් පිදුම් ලැබීය. ශාඛා අතරින් වෙස්ටන් යුනියන් ගනුදෙනු වැඩිම ප්‍රමණයක් සිදුකළ ශාඛාවන්, වසරේ වැඩිම ජංගම ගිණුම් ශේෂය පවත්වාගත් ශාඛාවන්, වසරේ වැඩිම අඩු තැන්පතු ප්‍රමාණය වර්ධනය කරගත් හා වර්ධන අනුපාතය වැඩිකරගත් ශාඛාවන්, වසරේ වැඩිම ණය කාඩ්පත් නිකුත් කළ ශාඛාවන්, වසරේ ඉහළම මුළු උකස් සහ ණය කළඹේ වර්ධනය සහ වර්ධන අනුපාතිකයන් ලබාගත් ශාඛාවන්, ව්‍යාපාර ණය ප්‍රමාණයේ වැඩිම වර්ධනය ලබාගත් ශාඛාවන්, සංවර්ධන ණය ප්‍රමාණයේ වැඩිම වර්ධනයක් ලබාගත් ශාඛාවන්, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය ප්‍රමාණයේ වැඩිම වර්ධනයක් ලබාගත් ශාඛාවන්, ඉහළම අක්‍රමික ණය අයකරගත් ශාඛාවන්, රන් රිදී සහ ලෝකඩ සම්මානයන්ගෙන් පිදුම් ලැබීය. ඉහළම අපනයන ණයවර ලිපි වැඩිම ප්‍රමාණයක් විවෘත කළ ශාඛාවට හිමි රන් සම්මානය කුරුණෑගල ශාඛාවට හිමිවිය. හොඳම කාර්ය සාධනය වාර්තා කළ ශාඛාවට හිමි ලොකඩ සම්මානය වාරියපොල ශාඛාවටද, රිදී සම්මානය බත්තරමුල්ල ශාඛාවටද, රන් සම්මානය දෙල්ගොඩ ශාඛාවටද හිමිවිය.

මහජන බැංකුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම උත්සවයට ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි සාමාන්‍යාධිකාරි එන්. වසන්ත කුමාර් මහතා ආයතනික හා විධායක කළමනාකාරීත්වය සහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසක්ද සහභාගි වූහ.

 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00