2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා

mCash බිල්පත් ගෙවීමට මොබිටෙල් - HNB Finance එකතු වෙයි

 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 35

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික ජංගම දුරකථන ජාලය මොබිටෙල් විසින් සිය mCash Biller sharing සේවාව හරහා බිල්පත් ගෙවීමට HNB Finance සමඟ අත්වැල් බැඳගනී. මෙම සබඳතාව මගින් HNB Finance ශාඛා සහ ක්ෂේත‍්‍ර නිලධාරීන් හරහා පාරිභෝගිකයන්ට ජංගම දුරකථන රීලෝඩ් කිරීම්, ඩේටා රීලෝඩ් කිරීම, ගෘහස්ථ බිල්පත් ගෙවීම සහ රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ කාර්යයන් පහසුවෙන් හා කඩිනමින් ඉටුකර ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසී ඇත. තවද, ඕනෑම තැනක, ඕනෑම වෙලාවක පාරිභෝගිකයන්ට ගෙවීම් කිරීමේ පහසුකම මින් උදාවී ඇත. මොබිටෙල් විසින් හඳුන්වාදෙන ලද mCash සේවාව රටේ ප‍්‍රධානතම ජංගම මූල්‍ය සේවා සපයන සේවාවක් බවට පත්ව ඇති අතර, මේ හරහා ශ‍්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් පැවති සාම්ප‍්‍රදායික මුදල් හුවමාරැ ක‍්‍රමවේදයන් නව මාවතකට යොමුකිරීමට සමත් වී ඇත. 

2000 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කරන ලද සීමාසහිත HNB Finance ආයතනය ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය පරිපාලන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගමකි. තවද, ශාඛා 48ක් සහ සේවා මධ්‍යස්ථාන 21ක් ඇතුළුව දිවයින පුරා විහිදුණු Hatton National බැංකුවේ 650ක් වන ATM යන්ත‍්‍ර ජාලය සමඟ ඉතා පුළුල් සේවා ව්‍යාප්තියක් රට පුරා සිදුකර ඇති HNB Finance ආයතනය මෑතකදී තම මූල්‍ය සේවා සැපයුම් තව තවත් පුළුල් කරමින් ඉතිරි කිරීම්, රන් ණය, ස්ථාවර තැන්පත් පහසුකම් සහ ලීසිං නිමැයුම්වලට අමතරව දැන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට ණය ලබාදීමද සිදුකරනු ලබයි.

ජාතික ජංගම දුරකථන ජාලය Mobitel විසින් Mobile Wallet සංකල්පය මත පිහිටා ගොඩනැගූ සිය නව්‍ය නිමැවුම වන mCash ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් අනුමත කරන ලද පහසු, ක්ෂණික සහ ආරක්ෂාකාරී මූල්‍ය හුවමාරු ක‍්‍රමවේදයක් වන අතර ජංගම දුරකථන ජාලය හරහා සේවා ලබාදීම උදෙසා 2013 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී ශ‍්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ලදී.

නවීන සන්නිවේදන පහසුකම් ලබාදෙමින් රට ඉහළ තලයකට ඔසවා තැබීම උදෙසා Mobitel ආයතනයේ ජංගම මූල්‍ය සේවා පහසුකම් ජනතාවට හඳුන්වා දෙන ලදී. රටපුරා ව්‍යාප්ත වූ සන්නිවේදන ජාලයක් ලෙස සිය පුළුල් ව්‍යාප්තියේ වාසිය මඟින් මූල්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය වෙත මෙමඟින් අතිවිශාල වාසියක් අත්වන අතර, සෑම ශ‍්‍රී ලාංකිකයකුටම ඩිජිටල් මූල්‍ය සේවා මඟින් අත්වන සුවපහසුව අත්විඳීමේ අවස්ථාව මෙමගින් උදාවී ඇත. මේ වනවිට රටපුරා mCash B2B සේවා ව්‍යාප්ත කර ඇති මොබිටෙල් ආයතනය එමගින් දිවයින පුරා විහිදී ඇති බැංකු, මූල්‍ය ආයතන, සුපිරි වෙළඳසැල්, මොබිටෙල් අලෙවිසැල් ආදී වූ ස්ථාන 20,000කින් පමණ මෙම සේවා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ජනතාවට උදාකර ඇත.

රටපුරා ව්‍යාප්ත වූ සිය පුළුල් සන්නිවේදන ජාලයේ වාසිය මූල්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයටද පුළුල් කරමින්, සෑම ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙකුටම ඩිජිටල් මූල්‍ය සේවාවේ පහසුව හා කාර්යක්ෂමතාව අත්විඳීමේ අවස්ථාව මෙමගින් හිමිවනු ඇත.

 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30