2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල දූ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්වයක්

 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 15

සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයට අරමුදල් ලබාදෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගියදා තම අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ දූ දරැවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානයක් සිදුකරන ලදී. එහිදී අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ වටිනා සේවය අගයමින් ඔවුන්ගේ දැනට විශ්ව්‍විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරැවන් 25ක් දෙනකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම සිදුවිය.

මසකට රු.1500 බැගින් විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය අවසන් වන තෙක් ලබාදෙන මෙම පූර්ණකාලීන ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය 2019.03.08 වන දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ  ශ‍්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරැම, ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්.ආර්. විමලසිරි, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහත්වරුද නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (මුදල්) විජිතා සෝමරත්න මෙනවියද නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවි) චානක දොඩන්ගොඩ මහතා ඇතුළු නිලධාරීහුද  සහභාගී වූහ.

 

 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30