2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා

ටෙලිෆෝන් සිකියුරිටි

 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 934

මේ දවස්වල මැතිසබේ කට්ටියට පුදුම ලංසුලු. වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ අලි පාටියේ කට්ටියටලු. මේ නිසා අලි පාටියේ හැමෝම ගැන හොයන්න එක එක අය දාලලු ඉන්නේ. ඒ අයත් දියවන්නා කස්ටියමලු. අරයට කියනවලු මෙයා ගැන බලන්න කියලා. මෙයාට කියනවලු අරයා ගැන බලන්න කියල. හැමෝම එයා මෙයා ගැන අවධානයෙන්ලු ඉන්නේ.

මේ අතර බලන්න දාපු අයගෙන් සමහර අයගේ ෆෝන් එක දෙක විසන්ධි වෙන්න ගත්තලු. සමහර අය හිතලම, සමහර අයගේ බැටරිය බැහැලලු. එහෙම වෙච්ච ගමන් අනික් එක්කෙනා ගිහින් මහ තැනට කියනවලු. “අරයගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නෑ සර්” කියලා. එහෙම කිව්ව ගමන් මහ තැන්වලින් ගෙවල්වලට ඇමතුම් එනවලු. හැමෝම ඉන්නේ මර බයෙන්ලු වැරදි තොරතුරු යයි කියලා. මේ නිසා කිසිම කෙනෙක් ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්න දෙන්නේ නෑලු. කොහොම හරි බැටරිය බහින්නේ නැතුව තියාගන්න හැමෝම මේ දවස්වල සටනෙලු. කොහේ ගියත් ෆෝන් අතේලු. කට්ටියක් ලොක්කගෙන් බේරෙන්නලු. තව කට්ටියක් ලංසු එනකම්ලු.

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30