2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා

ප්‍රහේලිකාව විසඳගන්න බැරිලු!

 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 665

අලි පාටිය සංවිධානෙ කරලා තිබුණ නුවර විරෝධතාවට සහභාගි නොවුණ පක්ෂ නායකයෙක් ඉන්නවලු.... එයා එක්තරා සුළු පක්ෂයක් දියවන්නාවෙ නියෝජනේ කරන මන්තිරිවරු හතර පස් දෙනෙක්ගෙ නායකයෙක් බවත් ආරංචියි.

උන්නැහේ පසුගිය දවස්වල තමන්ගෙ දේශපාලන අනාගතය ගැනත් ගමන් කළ යුතු දිසාව ගැනත් පක්ෂය තුළ ලොකු සාකච්ඡාවක් කළා. ඒත් කරන්නෙ මොකද්ද කියන එක ගැන තවම තීන්දුවක් අරන් නැතිලු. දැනට උන්නැහේ අරලිය මැඳුර පැත්තෙ වගේම තවත් නොයෙක් තැන්වලත් ගැවසෙන බවයි ආරංචි....

කොහොමහරි දැන් මෙයා තමන් හමුවේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රහේලිකාව විසඳගන්න හතර අතේ කල්පනා කරමින් සිටින බව සමීපතමයො කියනවා.

තමන්ට තනතුරු හා බලය නැතිව ඉන්න අමාරු මුන්නැහේගෙ ඉදිරි කෙරැවාව ආණ්ඩු හදන්න වගේම ආණ්ඩු කඩන්නත් හේතු වෙන්න පුළුවන් බව කාරණා කාරණා දන්න අය කියනවා.

 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30