2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා

එයා එනවා නම් මට බැහැ

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 783

අල්ලපු රටේ ලෝක ගෞරවයට පාත්‍ර වූ නායක මහත්මා තුමාගෙ ගුණසමරුවක් පසුගියදා කොළඹදී සංවිධාන කළේ උන්නැහේට ගරුකරන අපේ රටේ වැදගතුන් පිරිසක්.

මේ ගුණ සමරැවෙදි රටේ ලොකු මහත්තුරු සේරම කැඳවල සමරු මුද්දරයක් කාරිය නිකුත් කරන්නත් කටයුතු කෙරැණා. උත්සවේ ප්‍රධාන ආරාධිතයො හැටියට නම් කෙරැණෙ රටේ ලොකු මහත්තයයි දෙවැනි මහත්තයයි.

ඔන්න ඉතින් සංවිධායකයො මුලින්ම මේ ආරාධිතයන්ට ගරුසරු ඇතිව ආරාධනා කළා. උන්නැහේලත් ඒ ආරාධනාව භාරගත්ත.... හැබැයි ආරාධනාව භාරගත්ත එක ලොකු මහත්තයෙක් අන්තිම දවස් කිට්ටුව තමන්ට මේ උත්සවේට එන්න බැරි බව හදිසියෙම දන්වල ඒකට හේතුවක් කියලත් නැහැ....

ඒ පාර හොඳටම කලබල වුණ සංවිධායකයො අන්තිම මොහොතෙ ප්‍රධාන ආරාධිතයො දෙන්නගෙන් කෙනෙක් පැමිණීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙ ඇයි කියල විපරම් කරල බැලුව... එතෙන්දි තමයි දැනගන්න ලැබුණෙ අරයත් මේකට එනව නම් මම එන්නෙ මොකටද කියලා එන්න බැහැ කියල ලොකු මහත්තය කියන බව.

මේ හුටපටෙන් අසරණ වුණ සංවිධායකයො තමන්ගෙ ගණදෙවි නුවණ පාවිච්චි කළා... ඊළඟට එයාල කළේ රටේ ලොකු මහත්තුරු දෙන්නටම එන්න පුළුවන් විදියට එකම දවසේ දෙපොළක ගාන්ධි සමරු උත්සව දෙකක් සංවිධානය කිරීමලු...

ඒ අනුව කටයුතු සිද්ධ වුණා... ලොක්කො දෙන්න උත්සව දෙකේ ප්‍රධාන අමුත්තො හැටියටත් ආව.... මේ කතාවෙ හතර මායිම් දන්න අය දැන් අහන්නෙ එක වේදිකාවකට එන්න බැරි මෙයාල අනේ කොහොමද එකට රට කරන්නෙ කියලයි.

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30