2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා

තාත්තා කරපුවා හරිලු!

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 552

හිටපු ලොකු තැනගේ පුතාලා ටික යාළුවෝ කට්ටියත් එක්ක පහුගියදා කොළඹ පොත් සල්පිලට ගියාලු. එයාලා ගිහින් හැම තැනම ඇවිදලා පොත් ගත්‍තලු. එයාලගේ ආණ්ඩුව පෙරළන්න වැඩ කරපු දෙන්නෙක් ගාවට යන්නත් මේ මන්තිරි පුතා අමතක කළේ නෑලු. එක්කෙනෙක් අපේ සිංහල ගුරුතුමාලු. මන්තිරි පුතා ගිහින් සිංහල ගුරැතුමාගෙන් පොතක් ගත්‍තලු අස්සනකුත් දාලම. එතන කට්ටිය එක්ක බඩ අල්ලන් හිනාවෙන කතා කියලා හිමීට ඇදුණලු සාධාරණ සමාජයක් වෙනුවෙන් සටන් කරපු සංවිධානයේ මාහැදුරැ සූරිය ලොකු තැනගේ කඩේට. තාත්තලා, පුතාලා, පරම්පරාවම විවේචනය කරපු එතුමා මන්තිරි පුතාව දැක්ක ගමන් අතින් අල්ල ගත්තලු. අල්ලගෙන මෙහෙම කිව්වා කියලයි ආරංචිය.

ඔයාලගේ තාත්තා කරපු සමහර දේවල් හරි කියලා දැන් තමයි හිතෙන්නේ* මේ කතාවෙන් තරැණ මන්තිරිතුමා ගැස්සිලා ගියා කියලයි ආරංචිය. තව තව විවේචන කරාලු. හැබැයි ඒවා මේවාවල ලියන්න බැරිතරම් කතා කියලයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ.

 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30