2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා

මෙහෙම ගියොත් රැස්වීම් කැන්සල්

 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 860

පහුගිය දවසක කුරුණෑගල පැත්තේ බෝධි පූජා පිංකමක් තිබුණලු. දැන් හිරේ ඉන්න ඒකාබද්දේ කුරුණෑගල ජොනී වෙනුවෙන් තමයිලු මේක සංවිධානය වුණේ. මේකට හිටපු මහ තැන වගේම ජොනී එක්ක හිත් අමනාපෙන් හිටපු කුරුණෑගල අයත් මේකට ආවලු. හැමෝම ජොනී මන්තිරිතුමාගේ ගෙදර ඉඳලා පන්සලට ගිහින් බෝධිපූජාවත් තියලා විසිරිලා යන්න ගියාලු.

මේ අතර වාරේ අම්පාර පැත්තේ ඉන්න ටිකක් වැඩිමල් දියවන්නාවේ මන්තිරි කෙනකුයි, කොළඹ පැත්තේ පළාත් පාලන තැනක පුංචි මන්තිරි කෙනකුයි අම්පාරේ මහත්තයගේ වාහනේ තනි වුණාලු. අම්පාරේ එක්කෙනා කට කෑවත් කියන දේ කියනවා වගේම විහිළු තහලුවලටත් ඒ වගේමයි. එයා අර පුංචි මන්තිරිට මෙහෙම කිව්වලු.

“ඈ බං මෙහෙම හොරැන්ට දිගට හරහට බෝධි පූජා තියන්න ගියොත් අපිට රැස්වීම් කරන්න වෙන එකක් නැහැනෙ..."

මේ කතාව අහපු පුංචි මන්තිරිට හිනාව නතර කරගන්න බැරි වුණාලු.

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30