2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා

අලුත් පට්ටමක්

 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 436

ආයෙමත් සෙල්ලම් පිට්ටනියට අලුත් දේශපාලන නායකත්වයක් දෙන්න යනවය කියලා තිරය පිටිපස්සෙ පුංචි කතාවක් ගියා....

හිටපු ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් මේ පට්ටමට එනවය කියලයි කතාව යන්නෙ... පසුගිය කාලෙ දේශපාලන කරණමක් ගහන්න වගේ ඉඳල ආපසු හිටපු තැනටම කැරකිලා ආපු වයඹ තරැවක් මේ විදියට සෙල්ලම් පිට්ටනිය භාරගන්න සූදානම්ය කියල ප්‍රචාරය අරින්නෙ ලංකාවෙ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාවකට සම්බන්ධ කොළඹ පැත්තෙ දේශපාලන භවතෙක්ලු.... උන්නැහේ මේ දවස්වල තමන් භාරව හිටපු සෙල්ලම් මණ්ඩලෙන් එළියට තල්ලු වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි වයඹ තරැව බලවත් කාලෙ මුන්නැහෙත් හිටියෙ උන්නැහේගෙ කුඩේ යට....

ඒ හින්ද පසුගිය කාලෙ වයඹට අහිමි වූ පට්ටම නැවත සෙට් කරල දෙන්න එයා ට්‍රයිලු.... ඒ වගේම වයඹ තරැවත් තමන් ළඟදිම සෙල්ලම් පිටියට බහින බව තමන්ගෙ ගම් පළාතෙ ප්‍රබලයන්ට කියමින් යන බවයි ආරංචි.

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30