2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා

එයා මොකද මෙහේ!

 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 577

16 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ ඉන්න බොහෝම සිසිල් හදවතක් තියෙන දේශපාලක උන්නැහේ කෙනෙක් ඉන්නවා... ආණ්ඩු ගණනක මැති ඇමැතිකම් මහ ඇමැතිකම් කරපු එතුමා වෘත්තියෙන් කළුකෝට්ධාරියෙක්.

පසුගියදාක තිබුණ විශ්වාසභංගෙදි පට්ටම් පූජාවක යෙදිල එළියට ආපු මුන්නැහේ දැන් නිකම්ම දියවන්නා කවුන්සිල් මැම්බර් කෙනෙක්... ඒ හින්ද එයා තමන්ට පුරුදු කළුකෝට් රස්සාවට ආයෙත් යන්න හිතාගෙන අලුතින් කන්තෝරුවක් පටන් ගත්ත. ඒක විවෘතෙට හුඟක් ආරාධිතයන්ට කියල තිබුණා. ඒ අය අතරෙ රටේ ලොකුම පට්ටමක් දරණ මහත්තයකුගෙ ව්‍යාපාරික සහෝදරයකුත් හිටියා.

නම කිව්වම මේ රටේ හිටපු නායකයෙක් මතක්වෙන ව්‍යාපාරිකතුමා ඉහළම මන්දිරේට ඥාති සබඳතා ඇතුව හිටියත් දේශපාලනේ හැමතැනම ඉන්න පොරක් බවයි තතු දත් අය කියන්නෙ...

16 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ හුඟදෙනෙක් හිටපු මහගෙදරින් නොරොක්වෙලා ආපු නිසා මේ ව්‍යාපාරික සහෝදරයට මේ උත්සවේ ඒ හැටි ලොකු තැනක් තිබුණෙ නැති බවයි තතු දත් අයට පෙනුණෙ. ඒ අතරෙ තවත් පිරිසක් මේ වැඩේ සංවිධානය කළ අයට අහුමුලුවල ඉඳන් ලොකුවට බරබරේ දාන්න වුණේ හැමතැනම ඉන්නවය කියන මේ ව්‍යාපාරික භවත මෙතෙන්ටත් ගාවාගැනීම ගැනලු. මේ කතාව පැමිණිල්ලක් හැටියට හිටපු ලොකු තැනටත් ලැබුණ බවයි ආරංචි.

 

 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30