2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා

පැමිණිල්ල!

 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 554

රටට රැකවරණය ලබාදෙන එක්තරා බලවත් තැනක ලොකු පුටුවෙ ඉන්න උන්නැහේ රටේ ඉහළම මන්දිරේ ඉන්න ලොකු මහත්තයව පසුගියදා මුණගැහුණා... ඒ හමුවෙදි උන්නැහේ ලොකු මහත්තයට විශාල දුක් ගැනවිල්ලක් කිව්ව බවයි ආරංචි.
තමන්ගෙ කන්තෝරුවෙ කෙරෙන රාජකාරිවලට අත දමන දේශපාලන භවතෙක්ගෙ ක්‍රියාකලාපය ගැනයි ඒ දුක්ගැනවිල්ලෙන් කියැවුණේ. එයාගෙ කන්තෝරුවෙ පත්වීම් මාරැවීම් උසස්වීම් විතරක් නෙවෙයි විනය කටයුතුවලටත් මෙම දේශපාලන භවතා ඇඟිලි ගහන බවයි කියැවුණේ. ඒ නිසා තමන් සෑහෙන තරම් ප්‍රශ්නවලට මුහුණදෙන හින්ද මේ ප්‍රශ්නෙන් තමන් ගොඩදාල දෙන්න කියන එකයි එයාගෙ ඉල්ලීම වුණේ.

ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරපු රට රකින ලොක්ක මීට කලින් ඔය පැමිණිල්ලෙන් කියැවුණ කෙනා යටතෙ වැඩ කරපු නිසා ප්‍රශ්නය බරපතළ වගත් එයා සඳහන් කරල පස්සෙ කොහොම හරි රටේ ලොකු මහත්තය ඒ ප්‍රශ්නය කූල් කරලා දෙන්න බාරගත්ත බවයි ආරංචි.

 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30