2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා

නැවතත් හිරු පායයි?

 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 506

බැඳුම්කරේ නිසා පසුගියදා ඇමැති පට්ටමට තට්ටුවුණ අලි පාටියේ “හිරු”ට තමන් පට්ටමක් නැහැ... ඒත් උන්නැහේ ඉහළ තැන්වලට ගිහින් තවමත් තමන්ගෙ සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කරමින් තනතුර අයදුම් කරන බවයි ආරංචි...

එයාට උදව්වට පසුගියදා තිරය පිටුපස ඉඳන් ලොකුම සහාය දුන්නෙ වත්තල “ජෝං” තුමාය කියල සමහරු කියනවා... උන්නැහේ රටේ ලොකුම ලොකු මහත්තයට යවපු විශේෂ පණිවුඩයක් මගින් කිව්වෙ “හිරුලා නොහිටින්න අද යහපාලන ආණ්ඩුවත් නැහැ කියලලු.”

කොහොමින් කොහොමහරි “ඉතාලි” ගතවෙන්න කලින් රටේ ලොකු මහත්තයා හම්බුවෙන්න “හිරු” මහ මැඳුරට ගිහිල්ලා... එයා ගැන හතර අතෙන් ඉදිරිපත්වූ කරුණු සලකා බලල සතියකින් දෙකකින් මොකක් හරි බලමු කියලත් ලොකුතැන ප්‍රතිඥා දුන්නලු...

හැබැයි මේ පොරොන්දුව ගැන කනින් කොනින් ආරංචි පැතුරුණා විතරයි “හිරු” අවරට යවන්න තවත් කැබිනට් සයිස් දෙතුන් දෙනෙක් “පට්” “පට්” ගාලා වැඩ කරමින් ඉන්න බව මහමැඳුර පැත්තෙන් අපව ආරංචියි. ඒ ජරමරය ගැන දැනගන්න හිටපු ලොකුතැනත් “හිරු” ගෙ සැපදුක් අහන්න උන්නැහේට දුරකතන ඇමතුමක් දෙකක් දුන්නලු...

කොහොම ද සැපසනීප? මොනවද තියන ප්‍රශ්න එහෙම කියලත්. ඇහුව හිටපු ලොකු තැන කලකට පෙර උන්නැහේව පතුරුගහපු “හිරු”ට සුබපෑතූ බවත් ආරංචියි.

 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30