2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා

වාස්ප වෙලා හිටපු කෙනෙක් ඇවිත්ලු

 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 577

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙ සායම යවන්න වැඩකරපු මන්තිරි සයිස් මහත්තයෙක් ඉන්නව... දැන් ආයෙමත් පොහොට්ටුව හරහා ඒ ගොල්ලො ඉස්සරහට එනකොට මෙච්චරකල් “වාස්”ප වෙලා හිටපු මේ මන්තිරි තැන පරණ ලොකු තැනට කොක්ක ගහන්නලු යන්නෙ.

ගිය ආණ්ඩු කාලෙ කරපු වැඩකිඩ නිසා මෙයා වැලිකඩ ගියා විතරක් නෙවේ තවත් අයටත් වැලිකඩ යන්න පාර කැපුණා. මේ හුටපට අස්සෙ මෙච්චර කාලයක් පිට - රටකට “වාස්”ප වෙලා හිටපු මෙයා පසුගිය කාලෙ ඇවිල්ල හිටපු ලොකුතැනගේ දෙපා නැමදල සමාව ඉල්ලුවත් හතර අතින්ම නැගුණු විරෝධය නිසා ආපසු “වාස්”ප වෙලාම ගියා... ඒත් ඊයේ පෙරේදා ආපසු ආපු මේ තැනැත්ත දැන් තමන්ට පොහොට්ටුවෙන් ආසනයක් ලබාගන්න වැඩසටහනක් දියත් කරල කියල සැබෑ රාජපක්ෂ හිතවතුන් රැසක්ම කැළැඹිලා ඉන්න බව ආරංචී... තමන්ගෙ ආසන හීනේ සැබෑ කරගන්න පසුගියදාක නෙළුම් පොහොට්ටුව පැත්තෙ ගියපු මේ තැනැත්තට එතනිනුත් රතු එළිපත්තු වුණ බවයි තතුදත් අය කියන්නෙ...

 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30